Turistička atrakcija u Brelima, održana šahovska simultanka